Studenci Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej pod opieką  mgr. inż. Macieja Pilcha  oraz  dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK aktywnie uczestniczą w pracach badawczych realizowanych w ramach Koła Naukowego Chemii Fizycznej oraz Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej (C-5). Studenci należący do tych kół naukowych biorą czynny udział w pracach badawczych m.in. w ramach projektu FutureLab PK.

W minionym roku akademickim 2020/2021 studenci z grup projektowych nr 27 oraz 30 z powodzeniem zrealizowali wszystkie zadania badawcze zaplanowane w ramach projektu FutureLab na miniony rok akademicki, rozliczając tym samym przyznane na realizację projektu dofinansowanie. Studenci przez cały okres realizacji projektu wykazywali ponadprzeciętne zaangażowanie w realizację powierzonych im zadań. Wielu studentów należących do wspomnianych kół naukowych za swoje osiągnięcia oraz wysoką średnią ocen w minionym roku akademickim 2020/2021 otrzymało Stypendium Rektora Politechniki Krakowskiej dla najlepszych studentów. Prace badawcze nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie druku 3D, nad którymi studenci pracowali w ramach programu FutureLab PK, są nadal kontynuowane w ramach działalności Koła Naukowego Chemii Fizycznej oraz Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej. Obecnie jesteśmy w trakcie pisania publikacji naukowej bazując na wynikach badań uzyskanych przez studentów w trakcie realizacji projektu FutureLab PK. Studenci zaangażowani w niniejsze prace będą współautorami niniejszego artykułu.

W trakcie realizacji projektu FutureLab studenci wykazali się również dużą pomysłowością proponując szereg ciekawych rozwiązać w zakresie druku 3D, które chcieliby rozwijać w ramach kolejnych edycji programu FutureLab PK.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję programu FutureLab PK w nowym roku akademickim 2021/2022 !!!

Fotograf: Bartłomiej Chmiel

FutureLab PK – Krakowski Piknik Juwenaliowy 03.10.2021


Poza pracami badawczymi studenci zajmują się również popularyzacją nauki poprzez organizowanie demonstracji oraz warsztatów chemicznych w ramach wydarzeń o charakterze popularnonaukowym takich jak Małopolska Noc Naukowców, Pogórzańskie Atrakcje Naukowe, Dzień Chemika, Małopolska Noc Matematyki, Festiwal Nauki, jak również podczas warsztatów o charakterze cyklicznym organizowanych w placówkach oświatowych. W minionym roku akademickim 2020/2021 studenci z Koła Naukowego Chemii Fizycznej oraz Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej uczestniczyli w 15 edycji Małopolskiej Nocy Naukowców (MNN 2021) oraz w Krakowskim Pikniku Juwenaliowym poprzez prowadzenie demonstracji chemicznych. Studenci podczas tych wydarzeń przygotowali oraz zaprezentowali szereg ciekawych doświadczeń oraz demonstracji z zakresu pirotechniki widowiskowej, druku 3D, fotochemii oraz chemii ogólnej. Poniżej zaprezentowano najciekawsze zdjęcia z ostatnich pokazów chemicznych.