Kontakt

Strój roboczy: Ogólnowojskowy płaszcz ochronny OP-1


Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej

Opiekun: dr hab. inż. Joanny Ortyl


Koło Naukowe Chemii Fizycznej

Opiekun: dr hab. inż. Joanna Ortyl

Przewodniczący: mgr inż. Maciej Pilch

E-mail 1 : silyzbrojnepk@gmail.com

E-mail 2: experimentalc5pk@gmail.com

Telefon: 126-282-770


Laboratorium inżynierii wiatrowej (L-14)

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga