Zaczynamy rekrutację!

Zgłoszenia studentów prosimy nadsyłać do 22 X 21r. na mail: experimentalc5pk@gmail.com